Fietsroute-netwerk

De blauwe knooppuntborden, wie heeft ze nog niet gezien?

Het Fietsroute-netwerk in Limburg kent een groot succes. Het nu zo gewaardeerde concept ontstond tien jaar geleden vanuit het Regionaal Landschap Kempen en Maasland, waarbij natuur en landschap centraal stonden bij de ontwikkeling.

Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland slaagde erin om het 'fietsknooppuntensysteem' te bedenken, te plannen en succesvol uit te bouwen als fietsroute-netwerk in haar regio en kan als voorbeeld van duurzaam verantwoord ondernemen aanzien worden .

De zorg voor natuur en landschap krijgt hierdoor een heel actieve betekenis. Hoe meer mensen al fietsend hun streek ontdekken, hoe meer hun beleving waardering wordt. En waardering is een sterk signaal om te zorgen dat de kwaliteit van natuur en landschap bewaard wordt en blijft.

Onder impuls van Toerisme Limburg werd het geprezen concept in de andere delen van Limburg uitgewerkt en gecombineerd met een eigentijdse promotiecampagne zorgde Toerisme Limburg ervoor dat Limburg “de” fietsprovincie werd tot ver buiten de landsgrenzen.

Een steeds doorgedreven kwaliteitsinvestering in zowel het omliggende landschap als in het fietscomfort resulteert in jaarlijks meer dan 700.000 fietsers in het Regionaal Landschap Kempen en Maasland en leidt tot aanwijsbare economische effecten. Jaarlijks genereert het fietsroute-netwerk in Kempen en Maasland een economische return van € 16.500.000.