Luchtfoto omgeving Genk - Foto: E.Christis

Organisatie

Er zijn twaalf erkende Regionale Landschappen in Vlaanderen

Boomgaard in Opitter - Foto: A. Mengels Icarusblauwtje - Foto: E. Christis Wandelaars - Foto: E. Daniëls

Een regionaal landschap is een unieke streek: mooie landschappen, boeiende natuur, rijke cultuurhistorie. Bovenal: een streek die je niet kan kopiëren!

Een regionaal landschap is ook een samenwerkingsverband waarin het Vlaamse Gewest, de provincie, gemeenten, natuurverenigingen, landbouworganisaties participeren. Een creatief projectteam stroomlijnt de samenwerking tussen de partners.

Het is geen natuurvereniging maar helpt ze hun doelen te bereiken. Het regionaal landschap is ook geen toeristische organisatie maar probeert duurzaam toerisme te stimuleren. We werken dus op het snijvlak van natuur en toerisme. 

>> Lees hierover meer op de website: www.regionalelandschappen.be


Bijlagen