Natuurrijk inustrieterrein als voorbeeld in Weert

Natuur en industrie

Je zou er misschien niet meteen aan denken maar op industrieterreinen ligt er heel wat potentie voor natuur.

Er liggen terreinen braak, je kan grote buffers maken met houtkanten ... allemaal plekken waar dieren en planten zich goed kunnen voelen. En die een industrieterrein aantrekkelijker maken voor het oog.

Een groener industrieterrein is:

  • visueel interessant: betere indruk op bezoekers, aangenamer voor werknemers, bewoners
  • landschappelijk interessant: het terrein kan naadloos aansluiten op de omgeving
  • ecologisch interessant: grote oppervlaktes die met visie ingericht worden en ecologisch beheerd worden hebben grote potentie.

Lees 8 principes over hoe een industrieterrein beter ingericht kan worden in onderstaande bundel.

Bijlagen