Coördinator Natuur

Eén van onze belangrijke taken is gemeenten ondersteunen in hun beleid op het gebied van natuur, landschap, bos en groen. Onze know-how van natuur en landschap in de hele streek is een meerwaarde voor gemeenten. We kunnen ze helpen bij het opstellen van beleidsdocumenten die met deze onderwerpen te maken hebben.

We adviseren bij het opstellen van allerlei plannen en zoeken naar mogelijkheden om natuurwaarden te versterken. Samen zoeken we naar extra middelen om nieuwe vormen van beheer van bestaande terreinen te ontwikkelen. Deze samenwerkingen zijn vaak grensoverschrijdend.