Bedrijfsplanner

De bedrijfsplanner promoot milieu-, natuur- en landschapszorg op en rond landbouwbedrijven. Hij zoekt in nauw overleg met de landbouwer naar mogelijkheden om op vrijwillige basis mee te werken aan de realisatie van de natuur- en milieudoelstellingen in Vlaanderen, en dit tegen een jaarlijkse vergoeding. Er is een brede waaier van beheerovereenkomsten; perceelrandenbeheer, weidevogelbeheer, onderhoud van kleine landschapselementen, enz…

Zo’n ruime keuze vergt een goed plan en een persoonlijke aanpak. De landbouwer krijgt hulp bij de administratie en aanvraag van vergunningen. De bedrijfsplanner houdt tijdens werkzaamheden een oogje in het zeil.

Geïnteresseerde landbouwers kunnen de bedrijfsplanners Davy Noelmans en Dirk Awouters contacteren bij de Vlaamse Landmaatschappij.

Meer informatie over beheerovereenkomsten vind je op de website van de Vlaamse Landmaatschappij.