Oogstbrigade

Als de bomen en struiken vol bessen en vruchten hangen gaat het oogstteam aan de slag.

De plukploeg Overzicht oogst: soorten met opbrengst < 100 kg Overzicht oogst: soorten met opbrengst > 100 kg

Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland heeft dit oogstseizoen de oogst voor heel Limburg begeleid en is op zoek gegaan naar bijkomende locaties in Limburg waar autochtone bomen en struiken te oogsten zijn. Zo konden we de door de kweker vooropgestelde oogstquota bijna volledig behalen en de genetische diversiteit t.o.v. vorig oogstseizoen weer enorm uitbreiden.

Op ca. 5 maanden tijd heeft het oogstteam van Groenwerk vzw meer dan 1.900 kg zaad geoogst

<>  2010: 875 kg 

<>  2009: 585 kg 

<>  2008: 290 kg

Van 24 verschillende soorten  (veldesdoorn, zwarte els, gele en rode kornoelje, één- en tweestijlige meidoorn, kardinaalsmuts, gewone es, europese vogelkers, sleedoorn, winter- en zomereik, spork, hondsroos, vlier, lijsterbes, gelderse roos, hazelaar, haagbeuk. Nieuwe soorten 2011: hulst, beuk, wegedoorn, liguster, egelantier).

Maar het “jachtseizoen” op autochtone bessen en zaden is afgelopen. Bomen en struiken zijn nu in rust, de sapstroom ligt nagenoeg stil en ook het Oogstteam is begonnen aan een lange en welverdiende winterslaap...