herinrichtingswerken Kerkeweerd - E. Christis

Op de schop

foto E. Christis

Op verschillende plaatsen in de Maasvallei zul je merken dat er grootschalige werken worden uitgevoerd. Nv De scheepvaart richt de oevers en dijken langs de Maas in om de achterliggende dorpen en gronden te vrijwaren van overstromingen. Bij deze inrichtingswerken wordt er optimaal rekening gehouden met de natuur en worden er extra inspanningen geleverd om een zo natuurrijk gebied te creeëren. Een gevarieerd reliëf en nevengeulen spelen niet alleen voor de veiligheid een rol maar hebben ook een positieve invloed op de natuur- en belevingswaarde.

Door de werken kunnen wandelgebieden tijdelijk onderbroken worden. Er wordt steeds een inspanning gedaan om de overlast zo beperkt mogelijk te houden en de recreanten zo goed mogelijk te informeren.