knuppelpad en poel in het Vijverbroek - E. Christis

Vijverbroek

Itterbeek aan het Vijverbroek - A. Mengels

Het Vijverbroek situeert zich in een oude hoefijzervormige Maasarm in Kessenich en wordt beheerd door Natuurpunt vzw. Door eeuwenlange verleggingen van de Maas is het buiten de invloedssfeer van de Maas komen te liggen en is de afgesloten Maasarm langzaam aan het verlanden.

In de laagste delen van de Maasarm ontwikkelden zich elzenbroekbos en wiilgenstruwelen met een zeer grote ecologische waarde. De ondergroei is er soortenrijk, met veel verschillende soorten zeggen, Moerasvaren, Dotterbloem en Gele lis. Ook voor vogels is het gebied van belang, bedreigde soorten zoals Blauwborst, Nachtegaal, Wespendief, Boomvalk, Havik, Wielewaal en Sprinkhaanzanger komen er nog voor.

 

Toegankelijkheid

De groene en blauwe wandelingen van het wandelgebied Kessenich leiden je door het gebied.

Houdt voldoende afstand van de grote grazers, ook zij zijn gesteld op hun rust.