Kerkeweerd - E. Christis

Negenoord - Kerkeweerd

Kerkeweerd is het meest soortenrijke terrein langs de Maas als het om planten gaat. Het reliëf is er ontstaan na ontgrinding en opvulling, gevolgd door enkele overstromingen van de Maas en vertoont een V-vormige plas. Het bevindt zich binnen de bedding van de rivier en wordt bij hoog water ingenomen door de Maas. Zo worden er allerhande zaden aangevoerd die in het voorjaar een kleurrijke bloemenzee ten toon stellen.

De twee plassen van Negenoord zijn het resultaat van ontgrinding. Recent werden er herinrichtingswerken in het kader van hoogwaterbeveiliging uitgevoerd. Mede door deze werken van nv De Scheepvaart heeft het gebied optimale kansen gekregen om zich terug te ontwikkelen. De natuur zal het gebied in geen tijd weer inpalmen en groen kleuren. 

Limburgs Landschap vzw beheert het gebied. Dit door inzet van galloways en koniks die er jaarrond ingezet worden en zo de ontwikkeling van graslanden, struwelen en ooibossen sturen.

 

Toegankelijkheid

De rode, groene en oranje wandelingen van het wandelgebied Stokkem & Oud-Dilsen begeleiden je moeiteloos door het gebied. Je kan er ook vrij struinen, maar laat je niet verrassen door de grootte van het gebied.

Houdt ook zeker voldoende afstand van de grazers, ook zij zijn gesteld op hun rust.