Watergentiaan - RLKM

Maaswinkel

Het kleinschalig landschap in Maaswinkel vindt zijn oorsprong in de voormalige steenbakkerij. Er werden op verschillende plaatsen putten uitgegraven voor de winning van klei om bakstenen te maken. Nu vormen ze een goede thuis voor verschillende soorten amfibieën. Natuurpunt doet er alles aan om de poelen zo goed mogelijk te beheren en heeft er zelfs bijkomende aangelegd. Tevens onderhouden ze er een hoogstamboomgaard.

 

Toegankelijkheid

De blauwe en gele wandellus van het wandelgebied Eisden & Vucht leiden je langs het gebied Kerkeweerd.

Let op: Er is geen wandelkaart meer beschikbaar van dit gebied, maar de bewegwijzering op het terrein wordt wel nog onderhouden.