oude Maasarm in Maasbempder Greend - RLKM

Maasbempder Greend - Mazenhoven

Aan de binnenzijde van een oude afgesloten Maasarm is door ontgrinding een grote waterplas ontstaan. in 2010 realiseerde nv De Scheepvaart een nevengeul ter hoogte van Mazenhoven. Bij hoge waterstanden stroomt hier Maaswater door tot in de waterplas.
In de uiterwaard langs de plas en ook in het gebied Mazenhoven komen talrijke typische kruiden voor zoals kleine kaardebol, poelruit, wilde marjolein... Het ziet er misschien ruig uit, maar het gebied heeft een grote natuurwaarde. Natuurpunt zet hier voor het beheer grote grazers in. Het graasgedrag van galloway-runderen en konink-paarden zorgen er voor een gevarieerde structuur.

Limburgs Landschap vzw staat in voor het beheer van het gebied Mazenhoven, Natuurpunt vzw voor Maesbempdergreend. 

Toegankelijkheid

De gele wandellus van het wandelgebied Leut & Meeswijk leidt je langs het gebied. Via de rode wandellus van het wandelgebied Vucht & Eisden (centrale Maasvallei) wandel je door Maasbempder Greend.

Je mag er vrij rondstruinen in de gebieden. Houdt wel voldoende afstand van de grazers, ook zij zijn erg gesteld op hun rust.