grenspaal in Koningssteen - RLKM

Koningssteen

graslanden in Koningssteen - M. Massonnet

Het gebied Koningssteen ligt pal op de grens tussen Nederland en België. Het is één van de oudste natuurontwikkelingsgebieden langs de Grensmaas. In 1989 is Stichting Ark gestart met begrazing door koninks en galloways waardoor een gevarieerd landschap met graslanden, struwelen en ooibossen is ontstaan. Sinds 1996 wordt het beheer gezamenlijk uitgevoerd door Natuurmonumenten (Nl) en Limburgs Landschap vzw. De Konikpaarden die er grazen zijn van Limburgs Landschap vzw, de Galloways zijn van Natuurmonumenten.

Momenteel is het zonder twijfel een van de meest waardevolle natuurgebieden langs de Grensmaas. Fuut, Koekoek, Spotvogel, Grasmus, Wielewaal en een hele rits andere vogels hebben er een geschikte broedplaats gevonden. Ook aan dagvlinders is er geen tekort, er zijn zo'n 31 verschillende soorten waargenomen. Tevens is dit de enige locatie langs de grensmaas waar het Hooibeestje voorkomt.

 

Toegankelijkheid

De rode wandellus van het wandelgebied Drie Eigen leidt je via een aftakking door het gebied Koningssteen. Let wel op, het is een schiereiland dat omgeven wordt door grindplassen dus je moet de zelfde weg terug wandelen.

Je kan vrij struinen in het gebied. Houd wel voldoende afstand van de grazers, ook zij zijn gesteld op hun rust.