Hochter Bampd - E. Christis

Hochterbampd

Hochterbampd is het meest zuidelijk gelegen natuurgebied langs de Grensmaas en ligt ingeklemd tussen de Zuid-Willemsvaart en de Maas. Centraal in het gebied ligt een plas waar tussen 1950 en 1966 grind werd uit gehaald.
De zomeroever tussen de plas en de Maas werd verlaagd en het noordelijk deel van de plas werd opgevuld. Door deze herinrichting van nv De Scheepvaart wordt de veiligheid bij hoog water verzekerd. Momenteel worden er nog werken uitgevoerd in het zuidelijk deel. Dit zal ook de natuur ten goede komen. De Maas krijgt er meer ruimte en zal bij piekdebieten een deel van het gebied innemen en voor extra dynamiek zorgen wat enkele bijzondere soorten ten goede komt.

De vegetatie rond de plas bestaat voornamenlijk uit ooibos dat zich spontaan kan ontwikkelen. Hierin wordt een rijke flora aangetroffen in de onderbegroeiing. Je kan er soorten vinden zoals groot heksenkruid, Maarts viooltje en verspreidbladige goudveil. Door de werken is een vers zaaibed vrijgekomen dat door het hoog water van de Maas besprenkeld is met tal van zaden. De komende jaren zal een typische Maasflora kunnen ontwikkelen.
Omdat in het gebied weinig open plekken voorkomen is het aantal broedvogels eerder beperkt, maar toch komen er verschillende soorten voor zoals blauwe reiger, spechten en roofvogels.

Een kleine kudde galloways van Limburgs Landschap vzw wordt ingezet om de dynamiek in het gebied te vergroten.

Toegankelijkheid

Er zijn geen bewegwijzerde wandelpaden in het gebied maar al fietsend op het fietsroutenetwerk RLKM tussen knooppunt 53 (B) en 10 (Nl) krijg je een mooi overzicht van het gebied.