Vogelspotters op de winterdijk aan Bichterweerd (foto: P. Deckers)

Bichterweerd

Kievit (foto: P. Deckers)

Een grindplas ligt centraal in het gebied. Na ontgriding werd ze ingericht voor de natuur waardoor het nu een belangrijke pleisterplaats is voor tal van steltlopers en andere vogels zoals roodborst en veldleeuwerik. Een strook grasland langs de Maas is in beheer door Natuurpunt en wordt begraasd.
Nv De Scheepvaart zal de zomeroever tussen de plas en de Maas verlagen waardoor het waterbergend vermogen van het gebied verhoogd wordt.

Toegankelijkheid

Er zijn geen bewegwijzerde wandelroutes door het gebied. De winterdijk die langs het gebied loopt is verhard en je kan er wandelen en fietsen. Vanop de dijk heb je een prachtig zicht op de waterplas met zijn talrijke bewoners.