Galloway - RLKM

Natuurgebieden

vogels, grote grazers, stroomdalgraslanden, insecten, ...

Grazers op Kollegreend - E. Christis

Langsheen de Maas komen er verschillende natuurgebieden voor. Eén ding hebben ze allemaal gemeen, de natuurwaarde is er zeer hoog door de invloed van de Maas.