bever (foto: P. Deckers)

Beheer

Konikpaarden - Foto: E.Christis

Natuurpunt vzw, Limburgs Landschap vzw en nv De Scheepvaart zijn de belangrijkste beheerders van het RivierPark. Ze hebben zelfs de handen in elkaar geslagen om samen één groot gebied te behere.

Op het terrein is deze goede samenwerking merkbaar. Zo zijn er afrasteringen tussen begrazingsblokken verwijderd en kunnen de galloways van Natuurpunt grazen op percelen van Limburgs Landschap. 

nv De Scheepvaart laat veel van zijn eigendommen beheren door zowel Natuurpunt als Limburgs Landschap en beheert de dijken met veel aandacht voor de bijzondere kruiden die er voorkomen.