Waterburcht Pietersheim

IOED Kempen en Maasland

Intergemeentelijke Onroerende ErfgoedDienst

Dorpermolen Opoeteren - RLKM vzw oude postkaart Bleumerpoort Maaseik Commanderij Gruitrode -RLKM vzw Connecterra - Schachtbok voormalige mijn van Eisden Onder de radar

De Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED) Kempen en Maasland is een samenwerkingsverband van 9 lokale besturen binnen het werkingsgebied van RLKM die samenwerken aan een gezamenlijk onroerend erfgoedbeleid. De gemeenten As, Bree, Genk, Kinrooi, Lanaken, Maasmechelen, Maaseik, Oudsbergen en Zutendaal maken deel uit van de samenwerking.

Op basis van ons onroerenderfgoedbeleidsplan, met een gezamenlijke visie en plan van aanpak, willen we ook de vrijwilligerswerking ondersteunen, het draagvlak voor onroerend erfgoed lokaal ondersteunen en een consultatienetwerk verder uitbouwen. De werking van een IOED bestrijkt de drie onderdelen van het onroerend erfgoed, namelijk het bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed.

Bouwkundig erfgoed

Bij bouwkundig erfgoed erfgoed denken we meestal een kerken, kloosters, kastelen, hoeves en huizen. Naast individuele bouwwerken omvat het ook sites die architecturaal of ruimtelijk een geheel vormen zoals dorpen, begraafplaatsen, etc. Ook kleine bouwsels en constructies worden tot het bouwkundig erfgoed gerekend: straatmeubilair, beeldhouwwerken, smeedwerk, etc. 

Landschappelijk erfgoed

Een landschap is een gebied dat uiterlijk en ruimtelijk een geheel vormt. Landschappen zijn een belangrijke getuige van onze culturele en economische geschiedenis. Net als bij het bouwkundig erfgoed kan het gaan om gehelen (graslanden, bossen, parken, wegen, rivieren,..), maar ook om individuele landschapselementen (bomen, hagen,..). 

Archeologisch erfgoed

Archeologisch erfgoed is enorm verscheiden. Een deel ervan zijn voorwerpen die al opgegraven zijn en bewaard, onderzocht en tentoongesteld. Het grootste deel van het archeologisch erfgoed bevindt zich nog steeds onder de grond of in het landschap. Het zijn niet enkel objecten, maar ook sites en vindplaatsen. Voorbeelden hiervan zijn historische stadskernen, grafheuvels,..

Het IOED-team en de uitgebreide ploeg van medewerkers van Regionaal Landschap Kempen en Maasland beschikt over een grondige kennis van vele facetten van erfgoedbeheer en - behoud in de brede context van ons werkingsgebied.
Zo zijn we bezig met : 

  • Inventariseren van erfgoed
  • Informeren en sensibiliseren rond het onroerend erfgoed (bv. workshops)
  • Organiseren of coördineren van erfgoedactiviteiten & netwerkdagen
  • Ondersteunen van (boven)lokaal vrijwilligerswerking rond onroerend erfgoed
  • Ondersteunen bij beheer, onderhoud of restauratie van gemeentelijk patrimonium
  • Ondersteunen en adviseren van herbestemmingstrajecten voor historische sites (kerken, hoeves, archeologische sites,...)
  • Aanleveren van informatie voor toeristische producten (erfgoedwandelingen, fietsroutes, publicaties,..)
  • Begeleiden bij beheersmaatregelen van historische sites
  • Informeren over financiële ondersteuning, zoals subsidies, premies, fiscale stimuli, etc.

Met vele experts aan boord bundelen we de krachten rond de domeinen van natuur, landschap, erfgoed, recreatie, klimaat,.. om tot sterke adviezen en projecten te komen. Voor heel specifieke expertise beschikken we over een uitgebreid netwerk van specialisten naar wie doorverwezen kan worden. 

Meer info:

Greetje Vandekerckhove
Coördinator Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst
T + 32 (0) 89 65 56 94
E: Greetje@rlkm.be