Fricx kaart (1712) - Geopunt

Erfgoed

Erfgoed hier, erfgoed daar, erfgoed overal!

Dorpermolen Opoeteren - RLKM vzw

We worden omringd door erfgoed: in dorpen en steden, op het platteland, industrieel en militair erfgoed, archeologisch erfgoed onder de grond,… Dit erfgoed moet behouden, beschermd en beheerd worden. Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland werkt hieraan.